FL600  3 kanaals
Flow Logger
-40°C /+80°C  * digital counter * analog input
Configuratie Software µLOGFL
© Copyright: DataLog.be 2007
Debieten registreren met de FL600 kan je best vergelijken met een snelheidsmeter en kilometerteller tijdens een autorit :

De snelheidsmeter geeft een analoge waarde weer die continu verandert.

De kilometerteller geeft een digitale waarde weer die telkens met één eenheid vermeerderd wordt.

Stel dat je elke minuut (= het registratie-interval, meetinterval)
naar het dashboard kijkt en de beide gegevens in een tabel noteert:

Voor de  snelheidsmeter noteer je een momentopname van de actuele rijsnelheid : over enkele seconden kan deze immers hoger of lager liggen.
Een ( ultrasone) debietmeter met een analoge 4-20mA uitgang aangesloten op de analoge ingang van de FL600 geeft dus aan het eind van elke meetinterval een momentopname weer: je registreert het actuele debiet.

De kilometerteller toont je exact de afgelegde afstand tijdens de voorbije minuut. In tegenstelling tot de snelheidsmeter werd elke wijziging geregistreerd en getotaliseerd tot één (digitaal) getal dat we noteren.
We stellen dat we de teller snel terug op nul zetten voor de volgende meetminuut.
Een debietmeter/teller met pulsuitgang aangesloten op de digitale tel-ingang  van de FL600 geeft dus het exacte totale debiet tijdens het meetinterval

Aan het eind van elk meetinterval zal de FL600 de ogenblikelijke  analoge waarde registreren - de tussentijdse meetwaarden gaan verloren.

De digitale pulsen worden opgeteld tijdens de hele periode van het  meet-interval en opgeslaan als een getal. Bij de aanvang van een nieuw meetinterval wordt de teller weer op 0 gezet.
Registratie van ANALOGE en DIGITALE debiet-SIGNALEN met de FL600
Ultrasone debietmeters 4-20mA
Configuratie van de FL600 :
  
- Beschrijving invoeren
- Instellen van het meetinterval :
   Traploos van 1 sec tot 12 uur :
   De opnameduur  wordt dan
   ogenblikkelijk weergegeven
- Keuze uit "Stop bij vol geheugen"
  of "Cyclisch geheugen" 
- Instellen Vertraagde Start optie
Temperatuursensor :

Ingebouwde Digitale omgevings-   temperatuur sensor -40°C/70°C.

In Optie kan deze sensor extern aangesloten worden ( 40°C/+105°C)