DL400E
DL400C  Digitale Logger
8 kanaals digitale teller
Spannigsloos Contact - Puls
Rendement van Schroefcompressoren
( Perslucht debietmetingen via het  Ventiel-Contact )
Toepassingen DL400C :
afbeeldingen : www.pneumatica.be
Voorbeeld: Configuratie van het "Pulsgewicht" bij een meetinterval van 1 minuut
Compressor levert 1,2m³/minuut    => Pulsgewicht is 1,2 m³ gedeeld door 3000 pulsen ( 50 x 60 sec ) = 0,0004 m³


De DL400C genereert een grafiek ( en Excel bestand) van het debiet in m³/minuut
Bij volle belasting zal de weergave in dit voorbeeld 1,2m³ per minuut zijn.
Indien het ventiel slechts 4 keer 10 seconden aktief was : 0.8m³/minuut
Uiteraard kan het pulsgewicht aangepast worden voor een weergave in m³/uur

In 16 bit mode ( 0-65.535 pulsen ) is het meetinterval instelbaar van 1 sec tot 18 minuten, in 8 bit mode ( 0-255 pulsen ) is dit van 1 tot 5 seconden.

Software: Het info-venster toont het totaaldebiet voor de geselecteeerde periode evenals het gemiddelde, minimum- en maximumdebiet
Voorwaarde:
"Alles of Niets" Ventiel met een vrij beschikbaar
spanningsloos contact
Werking:
Tijdens de contact-sluitingen registreert  de DL400C  50 pulsen per seconde
met een Nauwkeurigheid van 20ms
Electriciteits / Gas      : Registratie van de kwartuur-pulsen
Water Pinch Analysis
     Optimaliseer Uw verbruik en vermijd Piek-boetes                                       
ProductieControle van  Stukgoederen
Instelbaar "Pulsgewicht" en meeteenheid

Mogelijkheid om 1 telsignaal tegelijk op meerdere kanalen met verschillend pulsgewicht en meeteenheden  te registreren :

kanaal 1 : aantal geproduceerde stuks                             
6.000 stuks                            1 als pulsgewicht
kanaal 2 : aantal verpakkingen van 10 stuks                          600 verpakkingen                0.1
kanaal 3 : aantal dozen van 20 verpakkingen                          30 dozen                          0.005
 
  Registratie pe
r PRODUCTIE BATCH :

  Een externe Trigger op kanaal 7 sluit de vorige meting af en start een nieuw productietelling
  Grafisch wordt hierbij een nieuw punt gecreëerd en in Excel een nieuwe rij aangemaakt.
  Uiteraard is deze data niet gehorodateerd   "
Time Stamped"
  Dit kan verholpen worden door op kanaal 8 een clock-puls aan te sluiten (bv 1 sec)
  Zodoende is de exacte tijdsduur van de registratieperiode bekend.

  Similaire toepassing : Tellen van het aantal personen dat per halte een bus/tram op- en afstapt.
  Hierbij dient het openen/sluiten van de deuren als triggersignaal voor een nieuw telinterval
Software µLOGDLC
Het INFOSCHERM toont de op het scherm aanwezige kanalen :
- Naam, fysische  eenheid
- Min, Max en Gemiddelde
- Aantal metingen
- Meetinterval
- Meetperiode
- Batterijspanning
- Totalisatie van de metingen
   over de getoonde meet-
   periode ( hier niet zichtbaar)
µLOG DL Software
© Copyright: DataLog.be 2007
Ieder uur worden de (spanningsloze) impulsen -afkomstig van een debietmeter-
getotaliseerd en weergegeven als één punt in de grafiek.

Men ziet duidelijk dat het debiet varieert van 10,7m³/uur tot 11,6m³/uur.
In het Infovenster kan men dadelijk het totaaldebiet voor deze grafiek aflezen

Met 15.000 metingen heeft de DL400C in deze toepassing (8 bit telmode) een
geheugencapaciteit van 625 dagen  ( 2500 dagen mits geheugenuitbreiding )
DL400C als DEBIETLOGGER
Waterteller / debietmeter, voorzien van een impulsmodule (reed-contact)
Telmode :

8 bit : tellen van 0 tot 255      tijdens één meetinterval

16 bit : tellen van 0 tot 65.535
tijdens één meetinterval
Waterdebieten

Gasdebieten

Kwartuurpulsen Electriciteit

Bezoekersaantallen

Frequentiemetingen...
DL400C als Teller voor het aantal Museumbezoekers
1
20
10
WERKING : - 8 digitale tellers 8 bit mode (tellen van 0 tot 255 ) of 16 bit mode ( tellen van 0 tot 65535 impulsen ) gedurende het meetinterval. Meetinterval instelbaar van 1 seconde tot 60 minuten. Intervaltijd is voor alle kanalen dezelfde.
Aan het einde van elk meetinterval wordt de waarde weggeschreven naar het geheugen en start het nieuwe meetinterval op tellerstand 0.    Bij uitlezing DL400C : Grafiek met uitvoermogelijkheid naar Excel.
Voor elk kanaal kan individueel een "Pulsgewicht" en Meeteenheid ingesteld worden. Bv 1 puls = 10 Watt of 1 puls = 0.12M³
Puls : Spanningsloos contact, Spanning van max 24Vdc gedurende minimum 10 milliseconden . Max telsnelheid : 50/sec

Geheugencapaciteit  :
8-bit mode :  15.000 of 60.000 meetintervallen, te delen door het aantal gebruikte kanalen
16-bit mode :  7.500 of 30.000 meetintervallen, te delen door het aantal gebruikte kanalen
Voorbeeld : DL400C 15.000 metingen, 4 kanalen in 8-bit mode, meetinterval van 15 minuten :
15.000 : 4 = 3750 x 15 minuten = 56.250 minuten = 937.50 uur = 39 dagen
Voorbeeld : DL400C 60.000 metingen, 4 kanalen in 16-bit mode, meetinterval van 15 minuten :
30.000 : 4 = 7500 x 15 minuten = 112.500 minuten = 1875 uur =  78 dagen

Batterijgevoed ( 3.6V Lithiumbatterij - eenvoudig te vervangen ) Levensduur ca. 2 jaar
5
DLC400C Current Readings :

Real-Time metingen  mits  "Instant meas."
aangevinkt.

Indien niet aangevinkt : de resultaten.
van het vorige meetinterval.
I