DL400E
DL400E  Event Logger
8 kanaals
Spannigsloos Contact - Puls
Speciale Toepassing DL400E :
Detectie van SpanningsDips : Missing Pulses bij Wisselstroom
DLE_SOFTWARE1
© Copyright: DataLog.be 2007
De batterijgevoede  DL400/E registreert Statuswijzigingen  (Events)  op de 8 digitale ingangen  :

Opgaande Flank :
     - Sluiten van een spanningsloos contact  of
     - Puls ( 2.5 à 24Vdc ) - voor hogere spanningen : gebruik een relais (spannigsloos contact)
Het exacte ogenblik wordt geregistreerd op 10 milliseconden nauwkeurig : dd/mm/jjjj uu:mm:ss:mmm
Tevens registratie van de tijdsduur sinds de vorige statuswijziging: ddd:uu:mm:ss:mmm

Neergaande Flank :
     - Openen van een spanningsloos contact  of
     - Neergaande Flank Puls < 2.5Vdc
Het exacte ogenblik wordt geregistreerd op 10 milliseconden nauwkeurig : dd/mm/jjjj uu:mm:ss:mmm
Tevens registratie van de tijdsduur sinds de vorige statuswijziging: ddd:uu:mm:ss:mmm

Bij registratie van
Opgaande Flank en Neergaande Flank wordt de Tijdsduur van de Puls of Contactsluiting  geregistreerd  in het formaat :  ddd:uu:mm:ss:mmm

Het geheugen van 2000 Events ( 8000 in optie) wordt chronologisch opgevuld:  géén aktiviteit = géén geheugenverbruik
Keuze uit registratie bij Opgaande Flank, Registratie bij Neergaande Flank of Beide.   Individueel instelbaar per kanaal.
Opgelet : een Contactsluiting en een Contactopening = 2 Events
De 8 kanalen registreren totaal onafhankelijk van elkaar.
Stop bij vol geheugen of Cyclisch ( oudste waarden worden overschreven / FIFO )

Real-Time : Bij verbinding met PC : Statusvenster met de actuele metingen  
[  11001011  ]    ( Refresh rate : 1 sec )

Werkt op 3.6V Lithium batterij - eenvoudig vervangbaar. Batterij levensduur : 5 - 10 jaar

DL400/E kan op elk ogenblik uitgelezen worden zonder de lopende metingen te stoppen.
Meetbestand : Gehorodateerde lijst. De Status wijzigingen worden aangegeven met
á en  â  (pijl omhoog/pijl omlaag)
Dubbelklikken op het scherm = Keuze van de kanalen : 1 tot max 8 tegelijk op het scherm.

Onbeperkte Data-Export naar Excel vanuit het DL400/E meetbestand  (*.mlg ) :
- Gehorodateerde Excel Lijst
- Blokdiagrammen : %Tijd Open of Gesloten per tijdseenheid.  Aantal contactsluitingen per tijdseenheid.
   Traploos Instelbare Tijdseenheid ( bv 1 minuut / 1 uur / 12 uur / 1 dag /.... )