iLOG LAN
Aansluitgegevens Sensoren
1. Rechtstreekse kabelaansluiting op LAN netwerk :

     De iLOG LAN behoeft enkel een vast IP adres en een

     Login & paswoord voor een (eventueel externe)  mailserver

      Twee ingebouwde FTP-servers voor datatransfer

      Geïntegreerde  Webserver voor Realtime View / Programmatie

      Socket Application Commands voor communicatie met uw
      eigen applicatie  (Labview...)


2. Draadloze WiFi aansluiting op uw LAN netwerk

      door middel van  WiFi LAN Acces Point.

      Handig om draadloos korte afstanden te overbruggen
Opmerking : Alhoewel de datatransfer volledig transparant is, kan het in sommige gevallen ongewenst zijn om een toestel aan te sluiten op een (bedrijfs)netwerk. De iLOG EDM + modem + telefoonlijn of de iLOG GSM bieden dan een gepaste oplossing
3. Meerdere ILOG LAN's aangesloten op een HUB + GSM/GPRS ROUTER:

     Vereist een Mobile Internet SIMkaart  ( abonnement ca 8 € /maand )

      De ILOG's sturen periodiek hun metingen via email door ( *.csv  Exel bestand als bijlage)

      Bij alarm : emailbericht + metingen

      Voor consultatie van de verschillende Webservers over internet  + SoAP Commands is echter
      een Mobile Internet abonnement met vast IP adres vereist
Aansluitmogelijkheden iLOG LAN
Datatransfer iLOG LAN
1. Periodieke Emails met Excel-bestand in bijlage

Op vaste tijdstippen stuurt de iLOG emails met in bijlage een  *.csv bestand van de voorbije metingen naar maximaal 5 emailadressen
Bovenaan het bestand : identificatie van de logger, beschrijving van de kanalen
Onderaan : een gehorodateerde ALARM LIST
Na verzending kunnen de meetgegevens naar keuze gewist worden of als backup opgeslagen blijven in het (cyclisch) geheugen. Geheugencapaciteit : +40.000 keer alle kanalen.
Met de meegeleverde iLOG Transporter Software kan de iLOG ook lokaal uitgelezen worden met een Labtop of via de optionele IrDa infrarood poort.
2. Twee geïntegreerde FTP-SERVERS

Op vaste tijdstippen kunnen 2 geïntegreerde FTP-servers de csv bestanden verzenden naar voorafbepaalde  directories op het netwerk (servers, acquisitiesoftware, databases, pc's...)
Steeds de laatste metingen voorhanden...
Datatransfer kan via email en/of FTP
3. iBASE Concentrator Software   (in Optie)

iBASE is een zeer krachtige Database Software die tientallen iLOGS kan beheren.
iBASE speurt continu op de mailservers naar berichten van zijn iLOG's en slaat de meetgegevens op in één database per toestel.

De geaccumuleerde meetgegevens worden gevisualiseerd in een "never-ending"  inzoombare grafiek.  Daarenboven kunnen de meetgegevens afkomstig van verschillende iLOG's grafisch weergegeven worden in slechts één grafiek ( max. 8 curves tegelijk ).
Het aantal grafische combinaties is quasi onbeperkt.

Met iBASE kan men verbinding maken met elke bereikbare iLOG, deze uitlezen en eventueel de programmatie wijzigen.
4. Real-Time  Webserver

De Webserver van elke iLOG LAN is bereikbaar via zijn vast IP-adres.
Onderandere de real-time status van de digitale in- en uitgangen alsook de waarden van de
4 analoge kanalen + de stand van de 2 digitale totaaltellers  worden weergegeven.
Met "Change Settings" kunnen bepaalde instellingen gewijzigd worden : Logging rate, email & sms recipiënten, Alarmdrempels...       (normaal pasword protected)

<= Klik op de afbeelding  voor de Realtime Buitentemperaturen in Thesaloniki, Griekenland
iLOG Realtime Webserver
Aansluitmogelijkheden   Datatransfer   Programmatie    SMS ALARM       
 
 
Programmatie - Alarm - Software
 
5. Uw eigen Software  Applicatie

Met Socket APplication Commands kan U rechtstreeks vanuit uw eigen software applicatie
( Labview, SCADA enz.. ) communiceren met de iLOG toestellen: data ophalen of instellingen wijzigen. Zowel voor Real-Time metingen als voor het doorsturen van de meetbestanden via
FTP en/of Email.

SoAP Commands kunnen ook verstuurd worden via  Hyperterminal

Lijst van SoAP Commands
1. iLOG Toetsenbord en Display

Na het intikken van een pin-code krijgt men toegang tot het uitgebeide Programmatie Menu.
Alle instellingen kunnen hier manueel ingetoetst en in Real-Time uitgetest worden.
Dankzij enkele "fine-tuning" functies ( RAW Value conversieschalen, Offsets, conversiecurve...)
kunnen de aangesloten sensoren haarfijn afgeregeld worden.

Per analoog kanaal zijn 4 alarmdrempels instebaar - Alarm en Pré-Alarm - (
LL LH HL HH ) met regelbare Hysteresis en Alarmvertraging. Voor de digitale ingangen is er ook een alarmvertraging.
Aan elke Alarmtoestand kan een aktie gekoppeld worden : verzenden van Alarm-Email - met of zonder de meetgegevens  -  en/of het schakelen van èèn van beide digital output relais. SMS alarm en configuratie in optie (SMS-server)

2. iLOG Transporter Software

Door middel van een seriële kabelverbinding en een Labtob kan men de iLOG configureren en de data uitlezen met de bijgeleverde iLOG Transporter Software.

3. Instellingen vanop afstand wijzigen

Via  de iBASE software, SoAP Commands en SMS kunnen de belangrijkste instellingen gewijzigd worden.
De Webserver laat - mits paswoord - bepertkte wijzigingen toe.


4. Aansluitingen van de sensoren :

Klik op de afbeelding  voor de aansluitmogelijkheden van de SCT-04 iLOG I/O Interface en voedingsmodule
Optionele Infraroodpoort boven display
5. iLOG's worden steeds geleverd met een individueel Calibratiecertificaat.
6. Via betalende Web-Aplicatie

Gebaseerd op Google Earth

Contacteer ons voor meer info
Extra I/O modules beschikbaar , dus extra tellers, digitale ingangen  en analoge ingangen op elke iLOG
Optie: SMS - Alarm
ALARM & CONFIGURATIE via SMS

Naast de standaard LAN Netwerkverbinding voor het periodiek versturen van de meetgegevens kan er op de iLOG LAN een optionele GSM/SMS ALARMMODULE aangesloten worden :

- ALARM via SMS

- REAL-TIME metingen via SMS

- CONFIGURATIE wijzigen via SMS
© Copyright: DataLog.be 2007
 
MEETGEGEVENS ONTVANGEN of  WEBSERVER CONSULTEREN via eenvoudige SMS

SMS 0xxx : U ontvangt per kerende een SMS met de actuele meetgegevens

SMS 0yyy : De meetgegevens worden U dadelijk via Email of ftp verstuurd. Metingen in XLS formaat als bijlage

SMS 0zzz,x : REAL-TIME metingen : U ontvangt een email met het huidige IP adres ( Http://......) waar U de webserver gedurende x minuten kan consulteren via uw PC uitgerust met een GPRS Datakaart  of compatibele mobiele telefoon .
© Copyright: DataLog.be 2007
iLOG_google1
klik op de afbeelding om te vergroten =>
- 4 Analoge Ingangen , uitbreidbaar naar 16 : Volt, mA, temperatuursensor
- 4 Digitale (Alarm) Ingangen, uitbreidbaar naar 16
- 2 Digitale Tellers* , uitbreidbaar naar...        
- 2 Digitale Uitgangen (Relais), uitbreidbaar naar 8
DataLog.be
Brusselsesteenweg 158
9300 Aalst, Belgium
Tel : +32 (0)473-325.882
Fax : +32 (0)53-708.308

mail@datalog.be
iLOG Realtime Webserver
iLOG Plus LAN wordt - net als een "gewone Pc " - aangesloten op een (bedrijfs)netwerk en registreert de metingen .
Op ingestelde tijdstippen worden de metingen, in de vorm van  Excel *.xls of *.csv bestanden,  via email en/of FTP verstuurd naar maximaal 5 emailadressen of 2 FTP bestandsmappen op remote-Pc's.
In geval van Alarm worden Alarm-emails en/of 2 digitale outputs (relais) geactiveerd. Optioneel kunnen SMS berichten verstuurd worden. Via de ingebouwde Webserver kan men de metingen in real-time volgen.
De iLOG Plus LAN werkt volkomen autonoom. Bij eventuele spannigsuitval herstart het toestel automatisch.